De papierwinkel

Hoe gaat het in zijn werk?
Heeft u eenmaal uw keuze bepaald en bent u het met de koopprijs eens dan begint de zogenaamde papierwinkel. Voordat u iets tekent moet u wel weten: Is de verkoper de eigenaar van het huis of heeft hij de legale rechten tot verkoop. Rusten er op het onroerend goed nog beperkingen en lasten. Als het een nieuw of een nog in aanbouw zijnd huis betreft zijn dan alle noodzakelijke vergunningen aanwezig. Zijn de uitkomsten van dit onderzoek gunstig, dan kunt u een voorlopig koopcontract tekenen dat de weg vrijmaakt voor de escritura.

Zodra u zaken doet in Spanje, bijvoorbeeld als u onroerend goed koopt, zult u het begrip "escritura" tegenkomen. Volgens het woordenboek betekent het Spaanse woord escritura: zoals geschreven, origineel geschrift, akte of document.
Is de escritura compra venta eenmaal door beide partijen en de notaris getekend dan ontvangt u de copia simple.
De notaris laat nu het huis inschrijven in het eigendomsregister en dan bent u pas eigenaar.

Het is van groot belang dat alle zaken op papier goed geregeld zijn.

HIERONDER DE ZAKEN DIE MINIMAAL GEREGELD MOETEN WORDEN.
Voorlopige koopakte
Aanvragen NIEnummer(s)
Bankrekening
Hypotheek
Afspraak notaris samen met een tolk
Escritura de compra venta (akte van overdracht)
Testament
Overzetten waterrechten
Adreswijzigingen gas, water, electra, comunidad.